Aktuality – leden 2007

 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 podle údajů ČSÚ z 9.1.07:  2,5%

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 29.9.06):  1,50%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 29.9.06):  2,50%

Minimální mzda od 1.1.2007:  8.000,- Kč

(Minimální mzda od 1.7.06 do 31.12.06:  7.955,- Kč)

Minimální základ daně podle § 7c zákona o daních z příjmů pro rok 2006:  112.900,- Kč

(Minimální základ daně podle § 7c zákona o daních z příjmů pro rok 2007  120.800,- Kč)

 

Sociální pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2007:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 486.000,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2007, hlavní činnost:  1.491,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2007, vedlejší činnost:  597,- Kč

 (nová minimální výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2006)

- vyměřovací základ pro rok 2006:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 486.000,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2006, hlavní činnost:  1.394,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2006, vedlejší činnost:  558,- Kč

 

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2007:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 486.000,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2007:  1.360,- Kč

(nová minimální výše zálohy platí již od 1.1.2007 tj. od zálohy na leden 2007)

- vyměřovací základ pro rok 2006:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 486.000,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. od 1.1.06 do 31.3.061.218,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. od 1.4.06 do 31.12.061.272,- Kč

 

Cestovní náhrady od 1.1.2007

Sazby tuzemského stravného podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 163 a 176 činí:

a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.

 

Sazby základních náhrad při používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 577/2006 Sb. (ve smyslu § 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 28,10 Kč u motorové nafty.