Aktuality – leden 2008

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2007 podle údajů ČSÚ z 9.1.08:  2,8 %

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 30.11.07):  2,50%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 30.11.07):  3,50%

Minimální mzda pro rok 2008 (platná od 1.1.2007):  8.000,- Kč

Minimální základ daně podle § 7c zákona o daních z příjmů pro rok 2007:  120.800,- Kč

(v roce 2008 zrušeno)

 

Sociální pojištění OSVČ

Od 1.1.2008 není daňově uznatelným výdajem!

- vyměřovací základ pro rok 2008:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 1.034.880,- Kč

(48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 21.560 = 1.034.880)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  25.528,- Kčvýrazné zvýšení!

(1.034.880 : 12 = 86.240 x 0,296 = 25.527,04 zaokr. na koruny nahoru 25.528,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2008, hlavní činnost:  1.596,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2008, vedlejší činnost:  639,- Kč

 (nová minimální výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007)

- vyměřovací základ pro rok 2007:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 486.000,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2007, hlavní činnost:  1.491,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2007, vedlejší činnost:  597,- Kč

Zdravotní pojištění OSVČ

Od 1.1.2008 není daňově uznatelným výdajem!

- vyměřovací základ pro rok 2008:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 1.034.880,- Kč

- maximální výše měsíční zálohy:  11.643,- Kčvýrazné zvýšení!

(1.034.880 : 12 = 86.240 x 0,135 = 11.642,40 zaokr. na koruny nahoru 11.643,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2008:  1.456,- Kč

(nová minimální výše zálohy platí již od 1.1.2008 tj. od zálohy na leden 2008)

- vyměřovací základ pro rok 2007:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 486.000,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20071.360,- Kč

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2008

Sazby základních náhradpři používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 357/2007 Sb. (ve smyslu § 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b) 30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c) 33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d) 31,20 Kč u motorové nafty.

Cestovní náhrady pro rok 2008 (platí od 1.1.2007)

Sazby tuzemského stravnéhopodle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 163 a 176činí:

a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.