Aktuality – leden 2009

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 podle údajů ČSÚ z 9.1.09:  6,3 %

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 18.12.08):  1,25%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 18.12.08):  2,25%

Minimální mzda pro rok 2008 (platná od 1.1.2007):  8.000,- Kč

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2009:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP – změna oproti roku 2008!), max. 1.130.640,- Kč

(48násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 365/2008 Sb., tzn. 48 x 23.555 = 1.130.640)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  27.513,- Kč

(1.130.640 : 12 = 94.220 x 0,292 = 27.512,24 zaokr. na koruny nahoru 27.513,- Kč, od r.2007 mírné snížení sazby pojistného z 29,6 na 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2009, hlavní činnost:  1.720,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2009, vedlejší činnost:  688,- Kč

(nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008)

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 1,4%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí (minimální vyměřovací základ pro NP pro rok 2009 činí 4.000 Kč, minimální pojistné 56 Kč měsíčně).

Měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.09).     

- vyměřovací základ pro rok 2008:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 1.034.880,- Kč

(48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 21.560 = 1.034.880)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  25.528,- Kč

(1.034.880 : 12 = 86.240 x 0,296 = 25.527,04 zaokr. na koruny nahoru 25.528,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2008, hlavní činnost:  1.596,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na soc.poj. pro rok 2008, vedlejší činnost:  639,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2008 při vedlejší činnosti (podle zákona

č. 155/1995 Sb. a nař.vl.č. 257/2007 Sb.):  2,4 x (20.050 x 1,0753) =  51.744,- Kč/rok (4.312,- Kč/měs)

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2009:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ!), max. 1.130.640,- Kč

(48násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 365/2008 Sb., tzn. 48 x 23.555 = 1.130.640)

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2009:  12.720,- Kč

(1.130.640 : 12 = 94.220 x 0,135 = 12.719,70 zaokr. na koruny nahoru 12.720,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2009:  1.590,- Kč

(nový minimální i maximální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2009 tj. od zálohy na leden 2009; tzn. musí se zvýšit min. záloha na 1.590 Kč a rovněž dorovnat max. záloha až na 12.720 Kč, pokud vyšel VZ za rok 2007 vyšší než tehdejší měsíční maximum 86.240 Kč)

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.09).     

- vyměřovací základ pro rok 2008:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, max. 1.034.880,- Kč

- maximální výše měsíční zálohy:  11.643,- Kčvýrazné zvýšení!

(1.034.880 : 12 = 86.240 x 0,135 = 11.642,40 zaokr. na koruny nahoru 11.643,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20081.456,- Kč

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2009

Sazby základních náhradpři používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 357/2007 Sb. (ve smyslu § 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b) 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c) 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d) 28,50 Kč u motorové nafty.

Cestovní náhrady pro rok 2008 (platí od 1.1.2009 – vyhl.č. 451/2008 Sb.)

Sazby tuzemského stravnéhopodle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 163 a 176činí:

a) 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.