DPH – ručení za nezaplacenou daň 2013

(aktualizováno 10.9.2013)

 

 

Aktualizace:  Ručení za nezaplacenou daň, pokud je úplata za plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele, který je zveřejněn správcem daně (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb.) 

 

Nebude to tak horké.

 

Už dne 29.3. 2013 vydalo Generální finanční ředitelství informaci, podle níž nebude do 30.9.2013 vyzývat k úhradě ručitele, u kterého ručení vzniklo podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH (= který provedl úplatu na nezveřejněný účet poskytovatele zdanitelného plnění). Tuto shovívavost zdůvodnilo průtahy v nahlašování a ověřování účtů určených ke zveřejnění.

 

Další informaci pak GFŘ vydalo dne 10.9.2013 – viz odkaz

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf

 

Správce daně nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne podle

§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH  do 31.12. 2013. GFŘ to zdůvodňuje probíhajícím legislativním procesem, který by měl pro ručení stanovit limit odvozený ze zákona o omezení plateb v hotovosti.

 

 

 

 

DPH – ručení za nezaplacenou daň 2013

(původní znění příspěvku)

 

 

Novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.1. 2013 zpřísnily ustanovení o ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. Oproti minulému roku přibyly dvě hlavní změny: 

 

1) Podle § 109 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ručí příjemce za nezaplacenou daň z plnění, které poskytl nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a ZDPH. Informaci o nespolehlivosti plátce zjistíte buďto v seznamu nespolehlivých plátců nebo individuálně ve veřejném výpise registračních údajů konkrétního plátce DPH.   

Příklad: Váš dodavatel se dostal do seznamu nespolehlivých plátců zveřejněného správcem daně. Pokud s ním nadále obchodujete, automaticky ručíte za DPH, kterou tento dodavatel má z faktury odvést finančnímu úřadu (= pokud ji neodvede, bude ji FÚ vymáhat po vás). 

Kritéria pro zařazení mezi nespolehlivé plátce - viz odkaz

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Nespolehlivy-platce.pdf

 

Nespolehlivých plátců ve smyslu § 106a ZDPH snad mezi vašimi dodavateli mnoho nebude; další hrozba ručení se však může týkat každého. 

 

2) Příjemce plnění rovněž ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata za plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele, který je zveřejněn správcem daně (toto ustanovení platí od 1.4. 2013).     

Příklad:  Zaplatíte vašemu dodavateli - plátci DPH - na bankovní účet, který uvedl na faktuře. Pokud tento účet není v seznamu zveřejněném správcem daně na Internetu, ručíte za DPH, kterou váš dodavatel má odvést finančnímu úřadu (= pokud ji neodvede, bude ji FÚ vymáhat po vás).   

Povinnost oznámit správci daně čísla účtů pro ekonomickou činnost a postup při oznamování - viz odkaz

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20819.html

 

Doporučuji prověřit všechny vaše dodavatele, popř. vyzvat je dopisem, aby na faktury uváděli pouze bankovní účty oznámené správci daně ke zveřejnění podle § 96 ZDPH.  Dále doporučuji oznámit správci daně ke zveřejnění aktuální čísla vašich účtů, na které přijímáte platby od odběratelů - původní registrační údaje mohou být už neplatné. Veřejný seznam těchto účtů by měl být k dispozici a ke kontrole po 1.4. 2013.