Otázka našeho zákazníka (listopad 2011)

Jsem OSVČ - obchodní činnost, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Nakoupila jsem zboží v hodnotě 200 tis. Kč, bohužel, toto zboží prodám až v příštím roce. Správně bych měla dát nákup zboží do výdajů tohoto roku a po prodeji v příštím roce tuto částku dát do příjmu za rok 2012.
Je možné v tomto roce dát nákup zboží do výdajů nedaňových /tím si zvýším základ daně v tomto roce/ a v příštím roce dát tuto částku do příjmů nedaňových a zisk z prodeje zboží do daňových příjmů?

 

 

 

Odpověď

Domnívám se, že dotaz směřuje k využití ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů, podle kterého se do základu daně nezahrnují:

e) částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích. Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictví,

....

 

Na první pohled by Váš postup šel použít, ale upozorňuji na formulaci "pokud souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích". Tím se myslí výdaje, které nemohly být uplatněny ze zákoných důvodů, nikoliv kvůli rozhodnutí poplatníka. Jako příklad se uvádí: 

1) poplatníkovi byla odcizena peněžitá částka, nebyl pojištěn a finanční ztráta nesplňovala podmínky pro daňovou uznatelnost dané zákonem; v následujícím roce byl pachatel dopaden a částka se poplatníkovi vrátila

2) OSVČ zaplatila pokutu správci daně za špatné vedení daňové evidence (nedaňový výdaj); v následujícím roce dostala náhradu od firmy, která jí DE zpracovávala (nedaňový příjem až do výše zaplacené pokuty)

3) podnikatel využíval osobní automobil najatý na finanční leasing i pro osobní potřebu, proto si nemohl zahrnou do daňových výdajů zahrnout celé nájemné; při následném prodeji tohoto automobilu pokrátí příjem z prodeje o neuplatněné nájemné 

 

 

Nákup zboží za 200k Kč si samozřejmě můžete dát jako nedaňový výdaj a zvýšit si tím základ daně v roce 2011, v tom není problém. Příjem z prodeje zboží uskutečněného v roce 2012 se zde zahrne do základu daně, ale nebude proti němu žádný související příjem - zboží jste nakoupila už loni a nákup měl tedy snížit základ daně roku 2011.