Otázka našeho zákazníka (leden 2012)

 

Jak je to s daňovými příjmy obcí: jakou mají obce výhodu z toho, že v nich má konkrétní osoba bydliště nebo firma sídlo?

 

 

Určuje to zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb. v platném znění a výsledek je dost zajímavý.

 

Obci plyne přímo do jejího rozpočtu:

- 100% z daně z nemovitostí vybrané ze staveb a pozemků v katastru obce

- 30% z daně z příjmů fyzických osob, které měly k 31.12. v obci bydliště. Pozor, netýká se to daně vybrané ze závislé činnosti - tedy daně z mezd - ale pouze daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných (příjmy podnikatelů OSVČ, příjmy fyzických osob z pronájmů)  

 

 

Všechny ostatní daně, tedy zejména:

- daň z přidané hodnoty

- daň z příjmů právnických osob

- daň ze závislé činnosti (daň z mezd) 

atd.

se vyberou do společného balíku za celou republiku a z něj se následně rozdělují obcím způsobem daným zákonem č. 243/2000 Sb. - hlavním měřítkem je velikost příslušné obce. U těchto dalších daní tedy vůbec nezáleží na tom, kde má osoba bydliště nebo firma sídlo, pouze na velikostní kategorii dané obce.